Sunday, April 3, 2011

3 poems by Jomark Baynado

Burubuskay

A latigo ka pagsakit
bakrod sa tutulnan
Ita, kamot, ag lalawgon.
Malalatang kanbas ka pagtios
Kulog ag agrangay sa buhay.

Tangad! Tangad!
Abuta a suripot na lalawgon
Tanganing a paglaom
Na tinadtad sa tapalan nin pagsuko
Na nagkasuruway-suway
Mabilog otro.

Aplosa,
Padalagana a pagtubod
Sa pagrukot ka kamot mo
Sa lalawgon niya.
Ayat sa kusog boot
kusog sa pagtubod,
na a burubuskay na dara
ka latigo ka pagsakit
Usad na aldao miglupos man
Ag a bakrod mauuda man,
Migkipil man.

--

Amamangi

Amamangi sa dahon nin mangga
Paboritong kawatan ni Nena
Suminakat siya duman sa sanga
Kuminalag-kalag,makahiling baga.

Yinugyog niya an puon
Pero an naragrag mga dahon.
Ano daw ta warang amamangi?
(Hapot niya sa saiyang sadiri.)

Si Nena herak man ta naghihibi
Wara kayang nakuang amamangi
An pu-ngaw sa mata niya aldao- banggi
Asin an panahon marikas nang uminagi.

Si Nena ngunian daraga na.
Magayunon na, seksi pa.
Pero kawatang paborito niya
Iyo pa an amamangi sa dahon nin mangga.

Kaya rinegalohan ming amamangi
Anong ugma mi ta ako sinewerte!
Sa amamanging dara mi siya namuya.
Namuya man mi ta nakua ko an puso niya.

--

Naliligaw si Nena

Estatwang itinuturo ang malayo, 
‘di matukoy kung ang nakaraan
o ang paparating
kung silangan o kanluran,
kung timog o hilaga.

Umiiyak si Nena na noon ay pito
na naliligaw sa siyudad
ang mga sasakyan ay paroo't parito
pakaliwa pakanan
paliko sa mga eskinitang nagliliitan.

Estatwang itinuturo ang malayo
‘di matukoy kung ang nakaraan
o ang paparating
kung silangan o kanluran
kung timog o hilaga.

Estawang sumasayaw si Nena na ngayon labingpito
sa entablado ng aliw
hubo't hubad na pinagnanasahan
ng mga asong ulol
at siya ay naliligaw pa rin sa mundo.

--


About the Author


Jomark Baynado, 22, recently graduated with an Academic Distinction from Baao Community College where he took up Bachelors in Secondary Education - English. He currently resides in Sagrada, Baao, Camarines Sur.

No comments:

Post a Comment